Stratejik Planlama

Firmanızın genel ve yakın çevre ihtiyaçlarının analiz edilerek modernize edilmesi için gerekli alt yapı ve kaynakların araştırılması raporlanması ve süreçlerin oluşturulması

stratejik-planlama