Teşvik Yönetimi

SGK Teşviklerinin taranması,
6111 işveren prim payı teşviki,
7103 ilave istihdam teşviki,
Ve diğer SGK teşvikleri…

tesvik-yonetimi